EcoWater - podpora transferu znalostí

Identifikace výzvy:
Operační program Podnikání a inovace – pilotní projekt Inovativní akce – podpora transferu znalostí
 
Poskytovatel:
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 
Příjemce podpory:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
 
Partnerská univerzita:
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, www.sinice.cz
 
Datum zahájení projektu:
1. 4. 2012
 
Datum ukončení projektu:
31. 3. 2013
 
Doba trvání v měsících:
12
 

Popis projektu:

 

V současné době vzrůstá potřeba čím dál tím více specializovaného zhodnocení a posouzení stavu životního prostředí, které je nad rámec schopností v oboru zavedených firem. Problematika znečištění životního prostředí, zejména povrchových vod, je spjata s ekotoxikologickým posouzením, kvantifikací bakterií, řas a sinic ve vodných vzorcích, způsobů terénního měření kvality vody a dalšími specifickými odbornými činnostmi, které jsou přehledně popsány v projektovém plánu. Míra a způsob znečištění povrchových vod vede ke zvýšené poptávce po těchto specifických činnostech, jež zpravidla vyžadují sofistikovaný zásah a ekonomické řešení problémové situace.

Hlavním cílem projektu je získání odborných znalostí umožňujících nabízet nové specifické metody vyhodnocení, posouzení a řešení odstraňování znečištění povrchových vod včetně právní ochrany navržených řešení. Získané dovednosti znatelně rozšíří portfolio služeb firmy RAWAT. Firma získá unikátní schopnosti a dovednosti, specifikované v dílčích cílech projektu, které ji umožní konkurenční výhodu na trhu.

 

NOVINKY:

Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde