EcoWater - podpora transferu znalostí

Identifikace výzvy:
Operační program Podnikání a inovace – pilotní projekt Inovativní akce – podpora transferu znalostí
 
Poskytovatel:
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 
Příjemce podpory:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
 
Partnerská univerzita:
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, www.sinice.cz
 
Datum zahájení projektu:
1. 4. 2012
 
Datum ukončení projektu:
31. 3. 2013
 
Doba trvání v měsících:
12
 

Popis projektu:

 

V současné době vzrůstá potřeba čím dál tím více specializovaného zhodnocení a posouzení stavu životního prostředí, které je nad rámec schopností v oboru zavedených firem. Problematika znečištění životního prostředí, zejména povrchových vod, je spjata s ekotoxikologickým posouzením, kvantifikací bakterií, řas a sinic ve vodných vzorcích, způsobů terénního měření kvality vody a dalšími specifickými odbornými činnostmi, které jsou přehledně popsány v projektovém plánu. Míra a způsob znečištění povrchových vod vede ke zvýšené poptávce po těchto specifických činnostech, jež zpravidla vyžadují sofistikovaný zásah a ekonomické řešení problémové situace.

Hlavním cílem projektu je získání odborných znalostí umožňujících nabízet nové specifické metody vyhodnocení, posouzení a řešení odstraňování znečištění povrchových vod včetně právní ochrany navržených řešení. Získané dovednosti znatelně rozšíří portfolio služeb firmy RAWAT. Firma získá unikátní schopnosti a dovednosti, specifikované v dílčích cílech projektu, které ji umožní konkurenční výhodu na trhu.

 

NOVINKY:

Výroba bakteriálních přípravků

Pro novou sezónu, která již klepe na dveře, pro vás právě připravujeme zásobu čerstvých bakteriálních přípravků.

 


Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde