Vodní nádrže

  • Poradenství a zhodnocení kvality vody, sedimentů a přítoků vodních nádrží (odběry vzorků, analýzy, návrhy řešení a doporučení, realizace opatření, vyhodnocení účinnosti)
  • Zpracování odborných studií o stavu vodních nádrží a toků včetně doporučení nápravných opatření
  • Složení fytoplanktonu
  • Stanovení mocnosti sedimentů, návrhy alternativ řešení problematiky sedimentů, včetně ošetření sedimentů bez těžby
  • Odběry a analýzy vzorků vod, sedimentů a kalů
  • Stanovení hydrochemických parametrů (BSK, ChSK, nutrienty: formy dusíku i fosforu, TOC, pH, rozpuštěný kyslík, vodivost, průhlednost, koncentrace chlorofylu aj.)
  • Možnost zpracování výsledků i do mapové podoby (množství fytoplanktonu v nádržích, teplotní stratifikace, rozvrstvení sedimentů – mapa dna aj.)

NOVINKY:

Výroba bakteriálních přípravků

Pro novou sezónu, která již klepe na dveře, pro vás právě připravujeme zásobu čerstvých bakteriálních přípravků.

 


Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde