Vodní nádrže

  • Poradenství a zhodnocení kvality vody, sedimentů a přítoků vodních nádrží (odběry vzorků, analýzy, návrhy řešení a doporučení, realizace opatření, vyhodnocení účinnosti)
  • Zpracování odborných studií o stavu vodních nádrží a toků včetně doporučení nápravných opatření
  • Složení fytoplanktonu
  • Stanovení mocnosti sedimentů, návrhy alternativ řešení problematiky sedimentů, včetně ošetření sedimentů bez těžby
  • Odběry a analýzy vzorků vod, sedimentů a kalů
  • Stanovení hydrochemických parametrů (BSK, ChSK, nutrienty: formy dusíku i fosforu, TOC, pH, rozpuštěný kyslík, vodivost, průhlednost, koncentrace chlorofylu aj.)
  • Možnost zpracování výsledků i do mapové podoby (množství fytoplanktonu v nádržích, teplotní stratifikace, rozvrstvení sedimentů – mapa dna aj.)

NOVINKY:

Odběr vodních organismů do jezírek

Dafnie, kladofora, berušky - prodej od května


NOVINKY 2020

Dokončili jsme vývoj přípravků i jejich odzkoušení a nově vám přinášíme nejen OXYHUM do jezírek, ale i PROTISUCHO pro půdy!


RAWAT vyvinul nový přípravek - OXYHUM

Přírodní přípravek určený k PREVENCI rozvoje vláknitých a planktonních řas do jezírek a biotopů!


Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde