BioAditiva - Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin

Název projektu:
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin
 
Registrační číslo projektu:
TA02020544
 
Identifikace výzvy:
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program ALFA - 2. výzva
 
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky
 
Hlavní řešitel:
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., www.vuosas.cz
 
Spoluřešitelé:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
Mendelova univerzita v Brně, www.mendelu.cz
Symbiom, s. r. o., www.symbiom.cz
Univerzita Karlova v Praze, www.cuni.cz
 
Datum zahájení projektu:
1.1. 2012
 
Datum ukončení projektu:
31.12. 2015
 
Doba trvání v měsících:
48
 

Popis projektu:

 

Projekt povede ke zvýšení poznatků aplikovaného výzkumu technologií šetrných k životnímu prostředí a k jeho ochraně. Hlavním cílem projektu je formulace produktů biologických aditiv do zálivkové vody pro pěstování potravinových plodin. Půjde o bioaditiva na bázi mykorhizních, saprotrofních a mykoparazitických hub a půdních bakterií, biohnojiv a bioaktivních látek, extraktů vyšších rostlin, digestátu z bioplynných stanic a řasových a sinicových kultur, získávaných při čištění povrchových vod. Vodou aplikovatelná biologická aditiva povedou ke zvýšení výnosu, zdraví rostlin a zvláště ke zlepšení parametrů potravinové kvality výnosu (zvýšení množství antioxidantů, vitamínů a obsahu důležitých prvků jako je zinek, hořčík aj.). Zavedení produktů povede ke snížení chemických vstupů do potravního řetězce a k ekologizaci zemědělské výroby potravinových plodin. Podle současných EU direktiv o kvalitě vodních a půdních zdrojů je nutností redukovat vstupy agrochemikálií do životního prostředí. Projekt je v souladu s celosvětovým trendem pro využívání recyklovaných vstupů do zemědělské výroby.

Díky vyvážené participaci partnerů z výzkumné sféry (dvě univerzitní pracoviště), tří primárních výrobců inovovaných produktů a zájmu několika potenciálních koncových uživatelů je projekt interdisciplinární a zajišťuje přímý transfer poznatků do praxe a komercializaci výstupů projektu. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v ČR i možnosti exportu produktů.

 

NOVINKY:

Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde