BioAditiva - Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin

Název projektu:
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin
 
Registrační číslo projektu:
TA02020544
 
Identifikace výzvy:
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program ALFA - 2. výzva
 
Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky
 
Hlavní řešitel:
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., www.vuosas.cz
 
Spoluřešitelé:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
Mendelova univerzita v Brně, www.mendelu.cz
Symbiom, s. r. o., www.symbiom.cz
Univerzita Karlova v Praze, www.cuni.cz
 
Datum zahájení projektu:
1.1. 2012
 
Datum ukončení projektu:
31.12. 2015
 
Doba trvání v měsících:
48
 

Popis projektu:

 

Projekt povede ke zvýšení poznatků aplikovaného výzkumu technologií šetrných k životnímu prostředí a k jeho ochraně. Hlavním cílem projektu je formulace produktů biologických aditiv do zálivkové vody pro pěstování potravinových plodin. Půjde o bioaditiva na bázi mykorhizních, saprotrofních a mykoparazitických hub a půdních bakterií, biohnojiv a bioaktivních látek, extraktů vyšších rostlin, digestátu z bioplynných stanic a řasových a sinicových kultur, získávaných při čištění povrchových vod. Vodou aplikovatelná biologická aditiva povedou ke zvýšení výnosu, zdraví rostlin a zvláště ke zlepšení parametrů potravinové kvality výnosu (zvýšení množství antioxidantů, vitamínů a obsahu důležitých prvků jako je zinek, hořčík aj.). Zavedení produktů povede ke snížení chemických vstupů do potravního řetězce a k ekologizaci zemědělské výroby potravinových plodin. Podle současných EU direktiv o kvalitě vodních a půdních zdrojů je nutností redukovat vstupy agrochemikálií do životního prostředí. Projekt je v souladu s celosvětovým trendem pro využívání recyklovaných vstupů do zemědělské výroby.

Díky vyvážené participaci partnerů z výzkumné sféry (dvě univerzitní pracoviště), tří primárních výrobců inovovaných produktů a zájmu několika potenciálních koncových uživatelů je projekt interdisciplinární a zajišťuje přímý transfer poznatků do praxe a komercializaci výstupů projektu. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků v ČR i možnosti exportu produktů.

 

NOVINKY:

Výroba bakteriálních přípravků

Pro novou sezónu, která již klepe na dveře, pro vás právě připravujeme zásobu čerstvých bakteriálních přípravků.

 


Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde