NANORADI - Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z ČOV

Název projektu:
Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod
 
Registrační číslo projektu:
FR-TI3/196
 
Identifikace výzvy:
Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji - resortní program TIP - pro rok 2011
 
Poskytovatel:
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 
Hlavní řešitel:
ASIO, spol. s r.o., www.asio.cz
 
Spoluřešitelé:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., www.sinice.cz
Univerzita Palackého v Olomouci, www.upol.cz
 
Datum zahájení projektu:
1.1. 2011
 
Datum ukončení projektu:
31.12. 2014
 
Doba trvání v měsících:
48
 

Popis projektu:

 

Realizovat inovativní technologie pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod s využitím materiálů uvolňujících hydroxylové radiály, resp. nanočásticemi železa. Navržená řešení budou protiváhou v současné době používaných chloračních technologií, produkujících látky škodlivé životnímu prostředí (např. AOX). V projektu se zaměříme na odstranění endokrinních disruptorů, mikrobiální kontaminace vod a fosforu s následným zkoumáním ekotoxicity zabezpečené vody. Hygienicky a toxikologicky zabezpečené vody odtoků z komunálních čistíren odpadních vod o velikosti 500 EO - 10 000 EO (na něž se zaměříme) mohou sloužit vedle garance zabezpečení kvality jakosti a kvality vypouštění do recipientů i jako hodnotný zdroj vody, která může být následně recyklována v široké škále dalšího uplatnění.

 

NOVINKY:

Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde