NANORADI - Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z ČOV

Název projektu:
Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod
 
Registrační číslo projektu:
FR-TI3/196
 
Identifikace výzvy:
Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji - resortní program TIP - pro rok 2011
 
Poskytovatel:
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 
Hlavní řešitel:
ASIO, spol. s r.o., www.asio.cz
 
Spoluřešitelé:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., www.sinice.cz
Univerzita Palackého v Olomouci, www.upol.cz
 
Datum zahájení projektu:
1.1. 2011
 
Datum ukončení projektu:
31.12. 2014
 
Doba trvání v měsících:
48
 

Popis projektu:

 

Realizovat inovativní technologie pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod s využitím materiálů uvolňujících hydroxylové radiály, resp. nanočásticemi železa. Navržená řešení budou protiváhou v současné době používaných chloračních technologií, produkujících látky škodlivé životnímu prostředí (např. AOX). V projektu se zaměříme na odstranění endokrinních disruptorů, mikrobiální kontaminace vod a fosforu s následným zkoumáním ekotoxicity zabezpečené vody. Hygienicky a toxikologicky zabezpečené vody odtoků z komunálních čistíren odpadních vod o velikosti 500 EO - 10 000 EO (na něž se zaměříme) mohou sloužit vedle garance zabezpečení kvality jakosti a kvality vypouštění do recipientů i jako hodnotný zdroj vody, která může být následně recyklována v široké škále dalšího uplatnění.

 

NOVINKY:

Výroba bakteriálních přípravků

Pro novou sezónu, která již klepe na dveře, pro vás právě připravujeme zásobu čerstvých bakteriálních přípravků.

 


Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde