HYDAP - Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země

Název projektu:
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů
 
WWW:
hydap.czechglobe.cz
 
Identifikace výzvy:
Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.4
 
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
Žadatel:
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., www.czechglobe.cz
 
Partneři:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
Vysoké učení technické v Brně, www.vutbr.cz
ENKI, o.p.s., www.enki.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, www.jcu.cz
Mendelova univerzita v Brně, www.mendelu.cz
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., www.bc.cas.cz
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, www.daphne.cz
 
Datum zahájení projektu:
1.10. 2012
 
Datum ukončení projektu:
30.9. 2014
 
Doba trvání v měsících:
24
 

Popis projektu:

 

Cílem projektu je synergické partnerství institucí terciárního vzdělávání, výzkumných institucí, NNO a MSP za účelem zvýšení znalostního potenciálu pro aplikace nejmodernějších technologií dálkového průzkumu Země (DPZ). Cíle bude dosaženo spoluprací mezi týmem DPZ z Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., specializovaným na letecký hyperspektrální dálkový průzkum a další metody DPZ, a organizacemi v oborech s potenciálem pro využití DPZ. Projekt zpřístupní nejnovější technologie širokému okruhu odborníků terciární,výzkumné a neziskové sféry a studentům VŠ, kteří nemají zatím možnost využití DPZ ve svém oboru. Spolupráce bude realizována formou společného řešení úloh při využití metod DPZ v oborech partnerů a za vstupu celosvětově uznávaných zahraničních odborníků z oblasti DPZ. Tato platforma je startem spolupráce partnerů a umožní rozvíjet využití potenciálu nových metod DPZ při řešení společných výzkumných a aplikačních úloh v jednotlivých oborech a znalosti dále rozšiřovat.

 

NOVINKY:

Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde