HYDAP - Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země

Název projektu:
Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů
 
WWW:
hydap.czechglobe.cz
 
Identifikace výzvy:
Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.4
 
Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
Žadatel:
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., www.czechglobe.cz
 
Partneři:
RAWAT consulting s r.o.www.rawat.cz
Vysoké učení technické v Brně, www.vutbr.cz
ENKI, o.p.s., www.enki.cz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, www.jcu.cz
Mendelova univerzita v Brně, www.mendelu.cz
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., www.bc.cas.cz
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, www.daphne.cz
 
Datum zahájení projektu:
1.10. 2012
 
Datum ukončení projektu:
30.9. 2014
 
Doba trvání v měsících:
24
 

Popis projektu:

 

Cílem projektu je synergické partnerství institucí terciárního vzdělávání, výzkumných institucí, NNO a MSP za účelem zvýšení znalostního potenciálu pro aplikace nejmodernějších technologií dálkového průzkumu Země (DPZ). Cíle bude dosaženo spoluprací mezi týmem DPZ z Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., specializovaným na letecký hyperspektrální dálkový průzkum a další metody DPZ, a organizacemi v oborech s potenciálem pro využití DPZ. Projekt zpřístupní nejnovější technologie širokému okruhu odborníků terciární,výzkumné a neziskové sféry a studentům VŠ, kteří nemají zatím možnost využití DPZ ve svém oboru. Spolupráce bude realizována formou společného řešení úloh při využití metod DPZ v oborech partnerů a za vstupu celosvětově uznávaných zahraničních odborníků z oblasti DPZ. Tato platforma je startem spolupráce partnerů a umožní rozvíjet využití potenciálu nových metod DPZ při řešení společných výzkumných a aplikačních úloh v jednotlivých oborech a znalosti dále rozšiřovat.

 

NOVINKY:

Výroba bakteriálních přípravků

Pro novou sezónu, která již klepe na dveře, pro vás právě připravujeme zásobu čerstvých bakteriálních přípravků.

 


Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti RAWAT consulting s.r.o. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie Neuděluji souhlas s používáním cookies více o Souhlasu zde